CULTIVANDO EL MAR

De las bateas penden cordones umbilicales que ligan a la vida a diferentes especies de moluscos, que multiplican así su reproducción.

A gran riqueza das augas e as beneficiosas condicións ambientais das rías galegas disparan as tasas de crecemento e calidade do mexillón. O mexillón de Galicia procede das bateas fondeadas nos polígonos de cultivo situados no interior das rías de Vigo, Pontevedra, Arousa, Muros-Noia e Ares-Betanzos.